Kolejne smutne wieści

Odeszły kolejne piękne Norwegi, smutna ta wiosna jakaś. Za tęczowym mostem spacerują teraz dwa cudowne koty.

DK*Huldrenissen`s Calvin Klein – kot mieszkający w hodowli Karodok*PL, którego w rodowodach ma wiele polskich, wspaniałych norwegów.

oraz Clementia AB-Cat*PL – założycielka rodu, mieszkająca do ostatnich swoich dni w hodowli Makaranta*PL.

Hodowcom i właścicielom z całego serca współczujemy i łączymy się w bólu.